Bok    Kapitel  

Kapitel 4

1 Så förmanar jag nu er, jag som är en fånge i Herren, att vandra värdigt den kallelse varmed ni har blivit kallade, 2 med all ödmjukhet och saktmodighet*, med tålamod, så att ni i kärlek har fördrag med varandra. 3 Gör allt för att bevara Andens enhet genom fridens band: 4 En kropp och en Ande, såsom ni också har blivit kallade till ett hopp, vid er kallelse. 5 En Herre, en tro, ett dop, 6 en Gud och allas Fader, som är över alla och genom alla och i er* alla.
 
7 Men åt var och en av oss blev nåden given i överensstämmelse med Kristi gåvas mått. 8 Därför säger han: När han for upp i höjden, förde han bort fångenskapen som fånge, och han gav människorna gåvor. 9 Men detta: Han for upp, vad betyder det, om inte att han också först* for ner till de lägre delarna** av jorden? 10 Han som for ner är också densamme som for upp över alla himlar för att han skulle uppfylla allt. 11 Och han gav några till apostlar, några till profeter, några till evangelister och några till herdar och lärare, 12 för att göra de heliga fullkomliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills att vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till en fullkomlig man och till det mått av mognad som hör till Kristi fullhet. 14 För att vi inte längre ska vara barn* som drivs omkring vind för våg av varje vindkast i läran, genom människors bedrägliga spel och listighet, som de ligger på lur för att bedra med. 15 Utan tala sanning i kärlek, så att vi i allt kan växa upp till honom som är huvudet, Kristus. 16 Från honom sammanfogas hela kroppen och hålls samman genom det stöd som varje led ger, med den kraft som är fördelad åt varje enskild del, som gör att kroppen växer till och bygger upp sig själv i kärlek.
 
17 Därför säger jag detta och betygar i Herren, att ni inte längre ska vandra såsom de andra hedningarna vandrar i deras sinnes fåfänglighet, 18 förmörkade till förståndet och främmande för livet i Gud på grund av den okunnighet som är i dem därför att deras hjärtan är förblindade*, 19 vilka, efter att ha blivit känslokalla, ger sig hän åt lösaktighet för att bedriva all slags orenhet med ett omåttligt begär. 20 Men ni har inte lärt känna Kristus så, 21 om ni annars har hört honom och blivit undervisade av honom enligt den sanning som finns hos Jesus. 22 Så lägg nu bort det som hör till ert förra levnadssätt, den gamla människan som är fördärvad genom de bedrägliga begären, 23 och förnyas i ert sinnes ande 24 och ikläd er den nya människan, som är skapad efter Gud i sanningens rättfärdighet och helighet.
 
25 Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en med sin nästa, vi är ju varandras lemmar. 26 Vredgas, men synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. 27 Ge inte heller djävulen något utrymme. 28 Den som stjäl ska inte längre stjäla, utan i stället arbeta och göra det som är gott med sina händer, så att han kan ha något att dela med sig åt den som behöver. 29 Låt inget oanständigt tal komma ur er mun, utan bara det som är gott till uppbyggelse, där det behövs, så att det ger nåd åt dem som hör på. 30 Och bedröva inte Guds Helige Ande, som ni har fått som ett sigill till förlossningens dag. 31 Låt all bitterhet och häftighet och vrede och skrikande och hädelse tillsammans med all ondska vara långt borta från er. 32 Och var i stället vänliga och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som också Gud i Kristus har förlåtit er.
 
 
   
? Vill man söka på flera ord som inte kommer i en följd, måste man skriva de två orden med ett & mellan orden, t. ex. Petrus&Kristus

Man kan söka på exakt text, alltså orden i rätt ordningsföljd:

åt er är löftet givet och åt era barn och åt alla dem som är långt borta

Man kan söka på flera ord utan hänsyn till ordningsföljd. Mellanslag bör inte finnas med:  givet&barn&åt&löftet

Det är ett "wildcard-sök" så giv&bar&åt&löft ger samma resultat.
Det går även att söka upp en text i Bibeln. Man gör då så här.

Fyll i t.ex. @Joh. 3:16-18 i sökrutan.

Textreferensen måste markeras med @ och vers, eller versområde måste anges. Det duger inte med @Joh. 3 Måste vara Joh. 3:16

Eller varför inte @Matt. 5:10-15 De valda verserna visar sig då i sökfältet.
På samma sätt kan man söka förekomsten av Strongs nummer. Man söker då på t.ex: @G2119 eller @H1471 (Stor bokstav!)

 
 Efesierbrevet
 Kapitel 4
Välj kapitel   1 2 3 4 5 6
  Innehåll Förmaning att bevara Andens enhet och inte vandra såsom hedningarna. Den gamla och den nya människan. Det nya livet i Kristus.
Gamla Testamentet
Dessa·böcker·är·översatta

Första Moseboken
Josua
Domarboken
Rut
Psaltaren
Ordspråksboken
Höga Visan
Habackuk
Malaki

Nya Testamentet

Matteus Evangelium
Markus Evangelium
Lukas Evangelium
Johannes Evangelium
Apostlagärningarna
Romarbrevet
Första Korintierbrevet
Andra Korintierbrevet
Galaterbrevet
Efesierbrevet
Filipperbrevet
Kolosserbrevet
Första_Thessalonikerbrevet
Andra Thessalonikerbrevet
Första Timoteusbrevet
Andra Timoteusbrevet
Titusbrevet
Brevet till Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Första Petrusbrevet
Andra Petrusbrevet
Första Johannesbrevet
Andra Johannesbrevet
Tredje Johannesbrevet
Judas brev
Uppenbarelseboken
1Så förmanar jag nu er, jag som är en fånge i Herren, att vandra värdigt den kallelse varmed ni har blivit kallade,
2med all ödmjukhet och saktmodighet*, med tålamod, så att ni i kärlek har fördrag med varandra.
3Gör allt för att bevara Andens enhet genom fridens band:
4En kropp och en Ande, såsom ni också har blivit kallade till ett hopp, vid er kallelse.
5En Herre, en tro, ett dop,
6en Gud och allas Fader, som är över alla och genom alla och i er* alla.
7Men åt var och en av oss blev nåden given i överensstämmelse med Kristi gåvas mått.
8Därför säger han: När han for upp i höjden, förde han bort fångenskapen som fånge, och han gav människorna gåvor.
9Men detta: Han for upp, vad betyder det, om inte att han också först* for ner till de lägre delarna** av jorden?
10Han som for ner är också densamme som for upp över alla himlar för att han skulle uppfylla allt.
11Och han gav några till apostlar, några till profeter, några till evangelister och några till herdar och lärare,
12för att göra de heliga fullkomliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp,
13tills att vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till en fullkomlig man och till det mått av mognad som hör till Kristi fullhet.
14För att vi inte längre ska vara barn* som drivs omkring vind för våg av varje vindkast i läran, genom människors bedrägliga spel och listighet, som de ligger på lur för att bedra med.
15Utan tala sanning i kärlek, så att vi i allt kan växa upp till honom som är huvudet, Kristus.
16Från honom sammanfogas hela kroppen och hålls samman genom det stöd som varje led ger, med den kraft som är fördelad åt varje enskild del, som gör att kroppen växer till och bygger upp sig själv i kärlek.
17Därför säger jag detta och betygar i Herren, att ni inte längre ska vandra såsom de andra hedningarna vandrar i deras sinnes fåfänglighet,
18förmörkade till förståndet och främmande för livet i Gud på grund av den okunnighet som är i dem därför att deras hjärtan är förblindade*,
19vilka, efter att ha blivit känslokalla, ger sig hän åt lösaktighet för att bedriva all slags orenhet med ett omåttligt begär.
20Men ni har inte lärt känna Kristus så,
21om ni annars har hört honom och blivit undervisade av honom enligt den sanning som finns hos Jesus.
22Så lägg nu bort det som hör till ert förra levnadssätt, den gamla människan som är fördärvad genom de bedrägliga begären,
23och förnyas i ert sinnes ande
24och ikläd er den nya människan, som är skapad efter Gud i sanningens rättfärdighet och helighet.
25Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en med sin nästa, vi är ju varandras lemmar.
26Vredgas, men synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede.
27Ge inte heller djävulen något utrymme.
28Den som stjäl ska inte längre stjäla, utan i stället arbeta och göra det som är gott med sina händer, så att han kan ha något att dela med sig åt den som behöver.
29Låt inget oanständigt tal komma ur er mun, utan bara det som är gott till uppbyggelse, där det behövs, så att det ger nåd åt dem som hör på.
30Och bedröva inte Guds Helige Ande, som ni har fått som ett sigill till förlossningens dag.
31Låt all bitterhet och häftighet och vrede och skrikande och hädelse tillsammans med all ondska vara långt borta från er.
32Och var i stället vänliga och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som också Gud i Kristus har förlåtit er.
  
 
 Visa rubrik
Göm versnummer
Textstorlek
Font
VäljBakgrund
Strong numbers
Spara inställningarna
 
 
Förslags- och fråge-låda. Det går att sända email här. Även anonymt.

Klicka på brevikonen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föjande val av layout på "bibelonline" programmet finns. Klicka på bilderna för att välja en layout.

Det är denna version du använder nu. Den kombinerar alla funktioner i en översiktlig layout. Dessutom fungerar den bra för datorer med smal skärm, surfplattor och även mobiltelefoner i "landscape" position. Inställningar kan sparas. Klicka på bilden för att använda denna version.

En översiktlig layout där man inte behöver läsa texten uppstyckad i verser men ändå har möjligheten att belysa ett valt texststycke och läsa det i sitt sammanhang. Sökt text visas samtidigt som textsammanhanget. Val av färgschema är möjligt. Klicka på bilden för att använda denna version.

En layout avsedd att göra det lätt att hitta texter man söker och jämföra dem med parallellställen. Textnoter finns och Strongs nummer kan visas. Klicka på bilden för att använda denna version.

En något enklare mobil layout finns. Kan även användas på dator för riktigt stor text. Klicka på bilden för att använda denna version.

Sökfunktionen

Vill man söka på flera ord som inte kommer i en följd, måste man skriva de två orden med ett & mellan orden, t. ex. Petrus&Kristus

Man kan söka på exakt text, alltså orden i rätt ordningsföljd:

åt er är löftet givet och åt era barn och åt alla dem som är långt borta

Man kan söka på flera ord utan hänsyn till ordningsföljd. Mellanslag bör inte finnas med:  givet&barn&åt&löftet

Det är ett "wildcard-sök" så giv&bar&åt&löft ger samma resultat.
Det går även att söka upp en text i Bibeln. Man gör då så här.

Fyll i t.ex. @Joh. 3:16-18 i sökrutan.

Textreferensen måste markeras med @ och vers, eller versområde måste anges. Det duger inte med @Joh. 3 Måste vara Joh. 3:16

Eller varför inte @Matt. 5:10-15 De valda verserna visar sig då i sökfältet.
På samma sätt kan man söka förekomsten av Strongs nummer. Man söker då på t.ex: @G2119 eller @H1471 (Stor bokstav!)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mer information

Mer information angående programmet, sökfuntionen och dokumentation kommer att publiceras här.På Reformationsbibelns Hemsida finner du mycket mer information och dokumentation.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välj färgschema