Bok    Kapitel  

Kapitel 10

1 Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som inte går in genom dörren till fårahuset, utan klättrar in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. 2 Men den som går in genom dörren är fårens herde. 3 För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren hör hans röst, och han kallar sina egna får vid namn och för ut dem. 4 Och när han har släppt ut* sina egna får, går han före dem, och fåren följer honom, för de känner hans röst. 5 Men en främling följer de inte utan flyr från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst. 6 Denna liknelse talade Jesus till dem, men de förstod inte vad det var han talade till dem om. 7 Då sa Jesus än en gång till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Jag är dörren till fåren. 8 Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren hörde inte på dem. 9 Jag är dörren. Om någon går in genom mig ska han bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. 10 Tjuven kommer inte, utom för att stjäla, slakta och förgöra. Jag har kommit för att de ska ha liv och ha det i överflöd. 11 Jag är den gode Herden. Den gode Herden ger sitt liv för fåren. 12 Men när den som arbetar för lön och inte är herden, och som inte äger fåren, ser vargen komma, då överger han fåren och flyr. Och vargen rövar bort dem och skingrar fåren. 13 Men den som arbetar för lön flyr och bryr sig inte om fåren, eftersom han arbetar för lön. 14 Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig. 15 Såsom Fadern känner mig, så känner också jag Fadern, och jag ger mitt liv för fåren. 16 Jag har också andra får, som inte hör till detta fårahus. Dem måste jag också leda, och de ska höra min röst, och det ska bli en hjord och en herde. 17 Därför älskar Fadern mig, eftersom jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. 18 Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av mig själv. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min Fader. 19 Därför blev det oenighet på nytt bland judarna för de ordens skull. 20 Och många av dem sa: Han har en ond ande och är från sina sinnen. Varför hör ni på honom? 21 Andra sa: Sådana ord kommer inte från en som har en ond ande. Inte kan en ond ande öppna ögonen på blinda?
 
22 Nu inföll tempelinvigningens högtid i Jerusalem, och det var vinter. 23 Och Jesus gick omkring i Salomos pelargång i templet. 24 Då samlade sig judarna omkring honom och sa till honom: Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Kristus, så säg det öppet till oss. 25 Jesus svarade dem: Jag har sagt er det, och ni tror det inte. De gärningar som jag gör i min Faders namn, de vittnar om mig. 26 Men ni tror inte, eftersom ni inte är av mina får. Som jag sa till er:* 27 Mina får hör min röst, och jag känner dem, och de följer mig. 28 Och jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin förgås, och ingen ska rycka dem ur min hand. 29 Min Fader, som har gett dem åt mig, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. 30 Jag och Fadern är ett. 31 Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom. 32 Jesus svarade dem: Jag har låtit er se många goda gärningar från min* Fader. För vilken av dessa gärningar stenar ni mig? 33 Judarna svarade honom och sa: Vi stenar dig inte för någon god gärning, utan för hädelse, och därför att du som är en människa gör dig själv till Gud. 34 Jesus svarade dem: Är det inte skrivet i er lag: Jag sa, ni är gudar? 35 Om han har kallat dem gudar, som Guds ord kom till, och Skriften kan inte upphävas, 36  säger ni om honom som Fadern har helgat och sänt till världen: Du hädar, därför att jag sa: Jag är Guds Son. 37 Om jag inte gör min Faders gärningar, så tro mig inte. 38 Men om jag gör dem, tro då gärningarna, om ni inte tror mig, för att ni ska veta och tro* att Fadern är i mig och jag i honom**. 39 Då försökte de på nytt gripa honom, men han kom undan deras händer. 40 Sedan begav han sig på nytt till den plats på andra sidan Jordan, där Johannes först döpte, och stannade där. 41 Och många kom till honom och sa: Johannes gjorde inget mirakel, men allt vad Johannes sa om denne var sant. 42 Och många trodde på honom där.
 
 
   
? Vill man söka på flera ord som inte kommer i en följd, måste man skriva de två orden med ett & mellan orden, t. ex. Petrus&Kristus

Man kan söka på exakt text, alltså orden i rätt ordningsföljd:

åt er är löftet givet och åt era barn och åt alla dem som är långt borta

Man kan söka på flera ord utan hänsyn till ordningsföljd. Mellanslag bör inte finnas med:  givet&barn&åt&löftet

Det är ett "wildcard-sök" så giv&bar&åt&löft ger samma resultat.
Det går även att söka upp en text i Bibeln. Man gör då så här.

Fyll i t.ex. @Joh. 3:16-18 i sökrutan.

Textreferensen måste markeras med @ och vers, eller versområde måste anges. Det duger inte med @Joh. 3 Måste vara Joh. 3:16

Eller varför inte @Matt. 5:10-15 De valda verserna visar sig då i sökfältet.
På samma sätt kan man söka förekomsten av Strongs nummer. Man söker då på t.ex: @G2119 eller @H1471 (Stor bokstav!)

 
 Johannes Evangelium
 Kapitel 10
Välj kapitel   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  Innehåll Jesus talar om den gode herden och vittnar vid tempelinvigningsfesten i Jerusalem, att han är Kristus, Guds Son.
Gamla Testamentet
Dessa·böcker·är·översatta

Första Moseboken
Josua
Domarboken
Rut
Psaltaren
Ordspråksboken
Höga Visan
Habackuk
Malaki

Nya Testamentet

Matteus Evangelium
Markus Evangelium
Lukas Evangelium
Johannes Evangelium
Apostlagärningarna
Romarbrevet
Första Korintierbrevet
Andra Korintierbrevet
Galaterbrevet
Efesierbrevet
Filipperbrevet
Kolosserbrevet
Första_Thessalonikerbrevet
Andra Thessalonikerbrevet
Första Timoteusbrevet
Andra Timoteusbrevet
Titusbrevet
Brevet till Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Första Petrusbrevet
Andra Petrusbrevet
Första Johannesbrevet
Andra Johannesbrevet
Tredje Johannesbrevet
Judas brev
Uppenbarelseboken
1Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som inte går in genom dörren till fårahuset, utan klättrar in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare.
2Men den som går in genom dörren är fårens herde.
3För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren hör hans röst, och han kallar sina egna får vid namn och för ut dem.
4Och när han har släppt ut* sina egna får, går han före dem, och fåren följer honom, för de känner hans röst.
5Men en främling följer de inte utan flyr från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst.
6Denna liknelse talade Jesus till dem, men de förstod inte vad det var han talade till dem om.
7Då sa Jesus än en gång till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Jag är dörren till fåren.
8Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren hörde inte på dem.
9Jag är dörren. Om någon går in genom mig ska han bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete.
10Tjuven kommer inte, utom för att stjäla, slakta och förgöra. Jag har kommit för att de ska ha liv och ha det i överflöd.
11Jag är den gode Herden. Den gode Herden ger sitt liv för fåren.
12Men när den som arbetar för lön och inte är herden, och som inte äger fåren, ser vargen komma, då överger han fåren och flyr. Och vargen rövar bort dem och skingrar fåren.
13Men den som arbetar för lön flyr och bryr sig inte om fåren, eftersom han arbetar för lön.
14Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig.
15Såsom Fadern känner mig, så känner också jag Fadern, och jag ger mitt liv för fåren.
16Jag har också andra får, som inte hör till detta fårahus. Dem måste jag också leda, och de ska höra min röst, och det ska bli en hjord och en herde.
17Därför älskar Fadern mig, eftersom jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka.
18Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av mig själv. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min Fader.
19Därför blev det oenighet på nytt bland judarna för de ordens skull.
20Och många av dem sa: Han har en ond ande och är från sina sinnen. Varför hör ni på honom?
21Andra sa: Sådana ord kommer inte från en som har en ond ande. Inte kan en ond ande öppna ögonen på blinda?
22Nu inföll tempelinvigningens högtid i Jerusalem, och det var vinter.
23Och Jesus gick omkring i Salomos pelargång i templet.
24Då samlade sig judarna omkring honom och sa till honom: Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Kristus, så säg det öppet till oss.
25Jesus svarade dem: Jag har sagt er det, och ni tror det inte. De gärningar som jag gör i min Faders namn, de vittnar om mig.
26Men ni tror inte, eftersom ni inte är av mina får. Som jag sa till er:*
27Mina får hör min röst, och jag känner dem, och de följer mig.
28Och jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin förgås, och ingen ska rycka dem ur min hand.
29Min Fader, som har gett dem åt mig, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand.
30Jag och Fadern är ett.
31Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom.
32Jesus svarade dem: Jag har låtit er se många goda gärningar från min* Fader. För vilken av dessa gärningar stenar ni mig?
33Judarna svarade honom och sa: Vi stenar dig inte för någon god gärning, utan för hädelse, och därför att du som är en människa gör dig själv till Gud.
34Jesus svarade dem: Är det inte skrivet i er lag: Jag sa, ni är gudar?
35Om han har kallat dem gudar, som Guds ord kom till, och Skriften kan inte upphävas,
36 säger ni om honom som Fadern har helgat och sänt till världen: Du hädar, därför att jag sa: Jag är Guds Son.
37Om jag inte gör min Faders gärningar, så tro mig inte.
38Men om jag gör dem, tro då gärningarna, om ni inte tror mig, för att ni ska veta och tro* att Fadern är i mig och jag i honom**.
39Då försökte de på nytt gripa honom, men han kom undan deras händer.
40Sedan begav han sig på nytt till den plats på andra sidan Jordan, där Johannes först döpte, och stannade där.
41Och många kom till honom och sa: Johannes gjorde inget mirakel, men allt vad Johannes sa om denne var sant.
42Och många trodde på honom där.
  
 
 Visa rubrik
Göm versnummer
Textstorlek
Font
VäljBakgrund
Strong numbers
Spara inställningarna
 
 
Förslags- och fråge-låda. Det går att sända email här. Även anonymt.

Klicka på brevikonen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föjande val av layout på "bibelonline" programmet finns. Klicka på bilderna för att välja en layout.

Det är denna version du använder nu. Den kombinerar alla funktioner i en översiktlig layout. Dessutom fungerar den bra för datorer med smal skärm, surfplattor och även mobiltelefoner i "landscape" position. Inställningar kan sparas. Klicka på bilden för att använda denna version.

En översiktlig layout där man inte behöver läsa texten uppstyckad i verser men ändå har möjligheten att belysa ett valt texststycke och läsa det i sitt sammanhang. Sökt text visas samtidigt som textsammanhanget. Val av färgschema är möjligt. Klicka på bilden för att använda denna version.

En layout avsedd att göra det lätt att hitta texter man söker och jämföra dem med parallellställen. Textnoter finns och Strongs nummer kan visas. Klicka på bilden för att använda denna version.

En något enklare mobil layout finns. Kan även användas på dator för riktigt stor text. Klicka på bilden för att använda denna version.

Sökfunktionen

Vill man söka på flera ord som inte kommer i en följd, måste man skriva de två orden med ett & mellan orden, t. ex. Petrus&Kristus

Man kan söka på exakt text, alltså orden i rätt ordningsföljd:

åt er är löftet givet och åt era barn och åt alla dem som är långt borta

Man kan söka på flera ord utan hänsyn till ordningsföljd. Mellanslag bör inte finnas med:  givet&barn&åt&löftet

Det är ett "wildcard-sök" så giv&bar&åt&löft ger samma resultat.
Det går även att söka upp en text i Bibeln. Man gör då så här.

Fyll i t.ex. @Joh. 3:16-18 i sökrutan.

Textreferensen måste markeras med @ och vers, eller versområde måste anges. Det duger inte med @Joh. 3 Måste vara Joh. 3:16

Eller varför inte @Matt. 5:10-15 De valda verserna visar sig då i sökfältet.
På samma sätt kan man söka förekomsten av Strongs nummer. Man söker då på t.ex: @G2119 eller @H1471 (Stor bokstav!)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mer information

Mer information angående programmet, sökfuntionen och dokumentation kommer att publiceras här.På Reformationsbibelns Hemsida finner du mycket mer information och dokumentation.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välj färgschema