Bok    Kapitel  

Kapitel 10

1 Och när han hade kallat till sig sina tolv lärjungar, gav han dem makt över orena andar, att driva ut dem och bota alla slags sjukdomar och alla slags krämpor. 2 Och dessa är de tolv apostlarnas namn: först Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas, Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes, 3 Filippus och Bartolomeus, Tomas och Matteus, tullindrivaren, Jakob, Alfeus son, och Lebbeus* som kallades Taddeus, 4 Simon kananiten och Judas Iskariot, han som också förrådde honom. 5 Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem och sa: Gå inte på hedningarnas väg och gå inte in i någon samaritisk stad, 6 utan gå hellre till de förlorade fåren av Israels hus. 7 Och där ni går fram ska ni predika och säga: Himmelriket har kommit nära. 8 Bota sjuka, gör spetälska rena, uppväck döda, driv ut onda andar. Fritt för intet har ni fått, fritt för intet ska ni ge. 9 Skaffa er inte guld eller silver eller koppar i era bälten*, 10 ingen väska för resan, inte heller två livklädnader, inte sandaler eller stavar. För arbetaren är värd sin mat. 11 Och i varje stad eller by ni kommer in i, så ta reda på vem i den som är värdig, och stanna där tills ni ska vidare. 12 Och när ni kommer in i ett hus, så hälsa det. 13 Sannerligen, om då det huset är värdigt så ska er frid komma över det. Men om det inte är värdigt, så ska er frid vända tillbaka till er. 14 Och om man inte tar emot er eller hör på era ord, så skaka dammet av era fötter när ni går ut ur det huset eller den staden. 15 Sannerligen säger jag er: Det ska bli lindrigare för Sodoms och Gomorras land på domens dag än för den staden.
 
16 Se, jag sänder iväg er såsom får bland vargar. Var därför kloka såsom ormar och oskyldiga* såsom duvor. 17 Men akta er för människorna. För de ska utlämna er till domstolar, och i sina synagogor ska de piska er. 18 Och ni ska bli framdragna inför furstar och kungar för min skull, till ett vittnesbörd för dem och för hedningarna. 19 Men när de utlämnar er, var inte bekymrade för hur eller vad ni ska tala. För det ska ges er i samma stund vad ni ska tala. 20 För det är inte ni som talar, utan det är er Faders Ande som talar i er. 21 Och en bror ska utlämna sin bror till döden, och en far sitt barn, och barnen ska sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. 22 Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. 23 Men när de förföljer er i den ena staden, fly till en annan. Sannerligen säger jag er: Ni ska inte ha hunnit igenom Israels städer, förrän Människosonen kommer. 24 Lärjungen är inte förmer än sin lärare, inte heller är tjänaren förmer än sin herre. 25 Det är nog för lärjungen att han blir så som sin lärare, och tjänaren, att han blir så som sin herre. Om de har kallat husets herre Beelsebul*, hur mycket mer ska de då inte kalla hans egna?
 
26 Frukta därför inte för dem. För inget är dolt som inte ska bli uppenbarat, eller gömt som inte ska bli känt. 27 Vad jag säger er i mörkret ska ni säga i ljuset, och vad ni hör i örat ska ni förkunna på taken. 28 Och frukta inte för dem som dödar kroppen, men inte har makt att döda själen, utan frukta mer honom som kan fördärva både själ och kropp i helvetet*. 29 Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt*? Och inte en av dem ska falla till jorden utan er Fader. 30 Men på er är till och med alla huvudhåren räknade. 31 Därför ska ni inte frukta. Ni är mer värda än många sparvar.
 
32 Därför, var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min Fader, som är i himlen. 33 Men den som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min Fader, som är i himlen. 34 Ni ska inte tänka att jag har kommit för att sända fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd. 35 För jag har kommit för att skilja en man från sin far, och en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, 36 så att man får sina egna till fiender. 37 Den som älskar far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. 38 Och den som inte tar sitt kors på sig och följer mig, han är mig inte värdig. 39 Den som finner sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för min skull ska finna det.
 
40 Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. 41 Den som tar emot en profet i en profets namn, han ska få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig i en rättfärdig mans namn, han ska få en rättfärdig mans lön. 42 Och den som ger en av dessa minsta bara en bägare kallt vatten att dricka, i en lärjunges namn, sannerligen säger jag er: Han ska inte gå miste om sin lön.
 
 
   
? Vill man söka på flera ord som inte kommer i en följd, måste man skriva de två orden med ett & mellan orden, t. ex. Petrus&Kristus

Man kan söka på exakt text, alltså orden i rätt ordningsföljd:

åt er är löftet givet och åt era barn och åt alla dem som är långt borta

Man kan söka på flera ord utan hänsyn till ordningsföljd. Mellanslag bör inte finnas med:  givet&barn&åt&löftet

Det är ett "wildcard-sök" så giv&bar&åt&löft ger samma resultat.
Det går även att söka upp en text i Bibeln. Man gör då så här.

Fyll i t.ex. @Joh. 3:16-18 i sökrutan.

Textreferensen måste markeras med @ och vers, eller versområde måste anges. Det duger inte med @Joh. 3 Måste vara Joh. 3:16

Eller varför inte @Matt. 5:10-15 De valda verserna visar sig då i sökfältet.
På samma sätt kan man söka förekomsten av Strongs nummer. Man söker då på t.ex: @G2119 eller @H1471 (Stor bokstav!)

 
 Matteus Evangelium
 Kapitel 10
Välj kapitel   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  Innehåll Jesus sänder ut sina tolv lärjungar.
Gamla Testamentet
Dessa·böcker·är·översatta

Första Moseboken
Josua
Domarboken
Rut
Psaltaren
Ordspråksboken
Höga Visan
Habackuk
Malaki

Nya Testamentet

Matteus Evangelium
Markus Evangelium
Lukas Evangelium
Johannes Evangelium
Apostlagärningarna
Romarbrevet
Första Korintierbrevet
Andra Korintierbrevet
Galaterbrevet
Efesierbrevet
Filipperbrevet
Kolosserbrevet
Första_Thessalonikerbrevet
Andra Thessalonikerbrevet
Första Timoteusbrevet
Andra Timoteusbrevet
Titusbrevet
Brevet till Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Första Petrusbrevet
Andra Petrusbrevet
Första Johannesbrevet
Andra Johannesbrevet
Tredje Johannesbrevet
Judas brev
Uppenbarelseboken
1Och när han hade kallat till sig sina tolv lärjungar, gav han dem makt över orena andar, att driva ut dem och bota alla slags sjukdomar och alla slags krämpor.
2Och dessa är de tolv apostlarnas namn: först Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas, Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes,
3Filippus och Bartolomeus, Tomas och Matteus, tullindrivaren, Jakob, Alfeus son, och Lebbeus* som kallades Taddeus,
4Simon kananiten och Judas Iskariot, han som också förrådde honom.
5Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem och sa: Gå inte på hedningarnas väg och gå inte in i någon samaritisk stad,
6utan gå hellre till de förlorade fåren av Israels hus.
7Och där ni går fram ska ni predika och säga: Himmelriket har kommit nära.
8Bota sjuka, gör spetälska rena, uppväck döda, driv ut onda andar. Fritt för intet har ni fått, fritt för intet ska ni ge.
9Skaffa er inte guld eller silver eller koppar i era bälten*,
10ingen väska för resan, inte heller två livklädnader, inte sandaler eller stavar. För arbetaren är värd sin mat.
11Och i varje stad eller by ni kommer in i, så ta reda på vem i den som är värdig, och stanna där tills ni ska vidare.
12Och när ni kommer in i ett hus, så hälsa det.
13Sannerligen, om då det huset är värdigt så ska er frid komma över det. Men om det inte är värdigt, så ska er frid vända tillbaka till er.
14Och om man inte tar emot er eller hör på era ord, så skaka dammet av era fötter när ni går ut ur det huset eller den staden.
15Sannerligen säger jag er: Det ska bli lindrigare för Sodoms och Gomorras land på domens dag än för den staden.
16Se, jag sänder iväg er såsom får bland vargar. Var därför kloka såsom ormar och oskyldiga* såsom duvor.
17Men akta er för människorna. För de ska utlämna er till domstolar, och i sina synagogor ska de piska er.
18Och ni ska bli framdragna inför furstar och kungar för min skull, till ett vittnesbörd för dem och för hedningarna.
19Men när de utlämnar er, var inte bekymrade för hur eller vad ni ska tala. För det ska ges er i samma stund vad ni ska tala.
20För det är inte ni som talar, utan det är er Faders Ande som talar i er.
21Och en bror ska utlämna sin bror till döden, och en far sitt barn, och barnen ska sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem.
22Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst.
23Men när de förföljer er i den ena staden, fly till en annan. Sannerligen säger jag er: Ni ska inte ha hunnit igenom Israels städer, förrän Människosonen kommer.
24Lärjungen är inte förmer än sin lärare, inte heller är tjänaren förmer än sin herre.
25Det är nog för lärjungen att han blir så som sin lärare, och tjänaren, att han blir så som sin herre. Om de har kallat husets herre Beelsebul*, hur mycket mer ska de då inte kalla hans egna?
26Frukta därför inte för dem. För inget är dolt som inte ska bli uppenbarat, eller gömt som inte ska bli känt.
27Vad jag säger er i mörkret ska ni säga i ljuset, och vad ni hör i örat ska ni förkunna på taken.
28Och frukta inte för dem som dödar kroppen, men inte har makt att döda själen, utan frukta mer honom som kan fördärva både själ och kropp i helvetet*.
29Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt*? Och inte en av dem ska falla till jorden utan er Fader.
30Men på er är till och med alla huvudhåren räknade.
31Därför ska ni inte frukta. Ni är mer värda än många sparvar.
32Därför, var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min Fader, som är i himlen.
33Men den som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min Fader, som är i himlen.
34Ni ska inte tänka att jag har kommit för att sända fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd.
35För jag har kommit för att skilja en man från sin far, och en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor,
36så att man får sina egna till fiender.
37Den som älskar far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar son eller dotter mer än mig är mig inte värdig.
38Och den som inte tar sitt kors på sig och följer mig, han är mig inte värdig.
39Den som finner sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för min skull ska finna det.
40Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig.
41Den som tar emot en profet i en profets namn, han ska få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig i en rättfärdig mans namn, han ska få en rättfärdig mans lön.
42Och den som ger en av dessa minsta bara en bägare kallt vatten att dricka, i en lärjunges namn, sannerligen säger jag er: Han ska inte gå miste om sin lön.
  
 
 Visa rubrik
Göm versnummer
Textstorlek
Font
VäljBakgrund
Strong numbers
Spara inställningarna
 
 
Förslags- och fråge-låda. Det går att sända email här. Även anonymt.

Klicka på brevikonen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föjande val av layout på "bibelonline" programmet finns. Klicka på bilderna för att välja en layout.

Det är denna version du använder nu. Den kombinerar alla funktioner i en översiktlig layout. Dessutom fungerar den bra för datorer med smal skärm, surfplattor och även mobiltelefoner i "landscape" position. Inställningar kan sparas. Klicka på bilden för att använda denna version.

En översiktlig layout där man inte behöver läsa texten uppstyckad i verser men ändå har möjligheten att belysa ett valt texststycke och läsa det i sitt sammanhang. Sökt text visas samtidigt som textsammanhanget. Val av färgschema är möjligt. Klicka på bilden för att använda denna version.

En layout avsedd att göra det lätt att hitta texter man söker och jämföra dem med parallellställen. Textnoter finns och Strongs nummer kan visas. Klicka på bilden för att använda denna version.

En något enklare mobil layout finns. Kan även användas på dator för riktigt stor text. Klicka på bilden för att använda denna version.

Sökfunktionen

Vill man söka på flera ord som inte kommer i en följd, måste man skriva de två orden med ett & mellan orden, t. ex. Petrus&Kristus

Man kan söka på exakt text, alltså orden i rätt ordningsföljd:

åt er är löftet givet och åt era barn och åt alla dem som är långt borta

Man kan söka på flera ord utan hänsyn till ordningsföljd. Mellanslag bör inte finnas med:  givet&barn&åt&löftet

Det är ett "wildcard-sök" så giv&bar&åt&löft ger samma resultat.
Det går även att söka upp en text i Bibeln. Man gör då så här.

Fyll i t.ex. @Joh. 3:16-18 i sökrutan.

Textreferensen måste markeras med @ och vers, eller versområde måste anges. Det duger inte med @Joh. 3 Måste vara Joh. 3:16

Eller varför inte @Matt. 5:10-15 De valda verserna visar sig då i sökfältet.
På samma sätt kan man söka förekomsten av Strongs nummer. Man söker då på t.ex: @G2119 eller @H1471 (Stor bokstav!)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mer information

Mer information angående programmet, sökfuntionen och dokumentation kommer att publiceras här.På Reformationsbibelns Hemsida finner du mycket mer information och dokumentation.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välj färgschema