2 Tim. 3:1-5
2 Tim. 3:1
Men detta ska du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider.
2 Tim. 3:2
För människorna ska då bara tänka på sig själva, vara penningkära, skrytsamma, stolta, hädiska, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, oheliga,
2 Tim. 3:3
kärlekslösa, oförsonliga, förtalare, omåttliga, obehärskade, de ska hata det goda,
2 Tim. 3:4
förrädiska, besinningslösa, uppblåsta. De ska älska njutning mer än Gud.
2 Tim. 3:5
De ska ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft. Vänd dig bort från sådana.