2 Kor. 6:14-17
2 Kor. 6:14
Gå inte i främmande ok* tillsammans med dem som inte tror. För vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Och vilken gemenskap har ljus med mörker?
2 Kor. 6:15
Eller hur kan Kristus och Belial* komma överens? Eller vilken delaktighet har den troende med den som inte tror?
2 Kor. 6:16
Eller hur kan man förena Guds tempel och avgudar? För ni* är den levande Gudens tempel, som Gud har sagt: Jag ska bo i dem och vandra ibland dem, och jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk.
2 Kor. 6:17
Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent, och jag ska ta emot er.