Johannes Evangelium Kapitel 3 16. Ty så älskade Gud världen att han gav sin* enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. 17. För Gud sände inte sin* Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enfödde Sons namn. 19. Men detta är domen, att ljuset har kommit in i världen, och människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20. För var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska bli avslöjade. 21. Men den som handlar efter sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Markus Evangelium Kapitel 16 15. Och han sa till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. 16. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Johannes Evangelium Kapitel 1 1. I begynnelsen var Ordet*, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2. Den samme var i begynnelsen hos Gud. 3. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till, som har blivit till. 4. I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. 6. Det kom en man, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. 7. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle tro genom honom. 8. Han var inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. 9. Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor som kommer in i världen. 10. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. 11. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. 12. Men så många som tog emot honom, åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13. De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud. 14. Och Ordet blev kött och bodde* bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har av Fadern, full av nåd och sanning. 15. Johannes vittnade om honom och ropade och sa: Det var om honom som jag sa: Han som kommer efter mig är förmer än mig, eftersom han var före mig. 16. Och av hans fullhet har vi alla fått, och nåd utöver nåd. Länkar Reformationsbibeln 2016 Reformationsbibeln 2016 Reformationsbibeln 2016 Reformationsbibeln 2016 Reformationsbibeln 2016 Reformationsbibeln 2016 Reformationbibeln - Nya Testamentet Den gamla svenska reformationsbibeln, Karl XII:s kyrkobibel, har mycket troget följt den gamla grekiska grundtexten, Textus Receptus. Därför valde Svenska Reformationsbibelsällskapet att revidera Nya Testamentet och gav ut en första upplaga 2003. Andra upplagan av Nya Testamentet är nu tryckt och klar. I andra upplagan 2016 så har reformationsbibelsällskapet översatt Textus Receptus från 1894 direkt till svenska. I arbetet har två översättningar haft stort inflytande, Karl XII:s Bibel och den engelska översättningen King James Version, eftersom de utgår ifrån samma grekiska grundtext. Det innebär att de som önskar en texttrogen översättning av Textus Receptus från 1894 ska välja Reformationsbibeln. Det innebär också att de som önskar Karl XII:s Bibel på nutidssvenska ska välja Reformationsbibeln. Reformationsbibeln är dessutom den översättning på svenska som bäst stämmer överens med King James Version, eftersom den har haft stort inflytande i översättningsarbetet. Reformationsbibeln är därmed en tidsenlig översättning av Textus Receptus samtidigt som den också är en revidering av Karl XII:s kyrkobibel. Reformationsbibeln, andra upplagan 2016, är tryckt i två olika utgåvor av Nya Testamentet. Skillnaden finns bland noterna. Den ena utgåvan innehåller noter med upplysning om skillnader i den grekiska grundtexten. Den andra utgåvan innehåller noter med upplysning om vad som stod i Karl XII:s Bibel. Noterna finns direkt under aktuell bibelvers. Båda utgåvorna är nu tryckta och klara. Den som önskar köpa ett exemplar kan klicka på "Beställa Reformationsbibeln" som finns till vänster i menyn. Båda utgåvorna finns också på hemsidan att ladda ner i form av en pdf-fil längre ner på denna sida, under "relaterad information". Denna pdf-fil är copyrightskyddad, vilket innebär att man inte får trycka den. Men man får ladda ner den till sin dator och det är även tillåtet att skriva ut ett exemplar på sin skrivare för eget bruk. Det är även tillåtet att fritt citera Reformationsbibelns text så mycket man önskar. Det finns även en separat lista där alla grundtextskillnader finns samlade, som man kan ladda ner. Filen heter "SRB grundtextskillnader UN bilaga 25 sept 2017" och finns längre ner på denna sida. På fleras begäran har vi även publicerat SRB NT utan noter och bibelhänvisningar i form av en e-publikation. All bibeltext kommer enbart i en kolumn och anpassar sig till den enhet man använder. Filen har en innehållsförteckning som gör det lätt att navigera i filen. Genom att klicka på önskad bibelbok och kapitel kommer man snabbt dit man önskar. Om man använder enheter utgivna av Apple såsom Mac datorer, iPads eller iPhones så kan man använda sig av iBooks. För de som använder Windows-datorer rekommenderar vi gratisprogrammet Calibre som kan laddas ner via följande länk: https://calibre.sv.downloadastro.com/ Skillnader i den grekiska grundtexten är markerade med UN. U betyder United Bible Societies grekiska grundtext, som gavs ut 1975. N betyder Nestle-Alands grekiska text, som gavs ut 1979. Dessa två utgåvor av grekisk text, 1975 och 1979, har samma grekiska text. De ligger till grund för alla svenska bibelutgåvor efter 1981 förutom Reformationsbibeln som följer Textus Receptus från 1894. Skillnaden mellan den nya grekiska grundtexten och den gamla är ca 3 300 ställen i Nya Testamentet. Reformationsbibeln, andra upplagan 2016, har valt att uppmärksamma cirka 1 200 av dessa i form av noter. Alla dessa noter talar om var det finns fel/avvikelser i den nya grekiska grundtexten i förhållande till den gamla grundtexten, Textus Receptus. I andra upplagan är även en del ord kursiverade. De kursiverade orden behövs för svenska språkets skull, men finns inte i grekiskan. Andra upplagan, 2016, har strävat efter att bevara det bästa från svensk översättningstradition i reformationsbibeln, samtidigt som svenska språket har blivit moderniserat och blivit lättare att förstå. Vi önskar framföra ett stort tack till alla er som har skickat in gåvor som har gjort det möjligt att skicka iväg beställningen till tryckeriet. Tack också för all förbön! Må Herren välsigna er rikligen! Fortsätt att be för oss och detta arbete. Svenska Reformationsbibelsällskapet